فرم استخدام

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
آدرس(ضروری)

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام واحد آموزشی
تاریخ تحویل مدرک
 

سوابق آموزشی

سوابق آموزشی
عنوان دوره
موسسه برگزار کننده
مدت دوره و سال برگزاری
گواهینامه
 

زبان های خارجه

زبان های خارجه
زبان
نگارش
درک مطلب
مکالمه
 

سوابق کاری

سوابق کاری
عنوان شغل
نام شرکت / محل کار
تاریخ
علت قطع همکاری
 

تضمین کاری را به چه صورتی می توانید بدهید؟*(ضروری)
آیا سابقه بیماری دارید؟(ضروری)

دو نفر از کسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید(به غیر از فامیل)*(ضروری)
نام و نام خانوادگی
نسبت
نشانی محل کار
تلفن
 

ارسال عکس و رزومه

حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.

این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

5/5 (1 نظر)