راهنمای منو

راهنمای استفاده از آیکون های زیر منو

بزرگ نمایی

برای تمام صفحه نشان دادن منو استفاده می شود.

چاپ

برای چاپ منو استفاده می شود.

اشتراک گذاری

برای اشتراک گذاری منو استفاده می شود.

کوچک نمایی

برای کوچک نمایی منو استفاده می شود.

بزرگ نمایی

برای بزرگ نمایی منو استفاده می شود.

صدا

برای قطع و وصل کردن صدای منو استفاده می شود.

صفحات

برای دیدن تمام صفحات منو استفاده می شود.

فهرست

برای دیدن فهرست آیتم های منو استفاده می شود.

پخش خودکار

برای پخش خودکار منو استفاده می شود.

0/5 (0 نظر)